Ekim Harita profesyonel ekibiyle Halihazır Harita İmar Uygulaması, Yer Tespiti, Kum ve Maden Ocağı Haritaları, Kum ve Maden Ocağı Haritaları, İfraz ve Tevhid, Parselasyon, Yola Terk, Aplikasyon Hizmet-leri, Kamulaştırma Haritaları, Plan Kote, Teknik Uygulama Sorumluluğu alanlarııyla ilgili hizmetlere ihtiyaç duyan tüm müşterilere güvenilir, kaliteli hizmet sunmak amacı ile Sakarya'da kurulmuştur.
Pro WEB