Hakkımızda
Ekim Harita profesyonel ekibiyle halihazır harita imar uygulaması, yer tespiti, kum ve maden ocağı haritaları, ifraz ve tevhid, parselasyon, yola terk, aplikasyon hizmetleri, kamulaştırma haritaları, plan kote, teknik uygulama sorumluluğu alanlarııyla ilgili hizmetlere ihtiyaç duyan tüm müşterilere güvenilir, kaliteli hizmet sunmak amacı ile Sakarya'da kurulmuştur. Yeniliklere açık ve sürekli gelişme içinde olan güvenilir bir kuruluş olmaktır. Amacımız "geleceğin firması" olmaya yöneliktir. Başarının temel anahtarlarınından birinin ise bu yolda çalışmak ve doğru yoldan şaşmamak olduğunun bilincindeyiz.

* Kamulaştırma planları hazırlamak
* Kamulaştırma süreçlerinin takibi
* Enerji nakil hatları etüt proje çalışmalarının yapılması ve onaylatılması
* Yol projelerin hazırlanması ve ilgili kuruma onaylatılması
* İmar planı uygulamaları, arazi ve arsa düzenlemesi
* Plankote ve aplikasyon çalışmaları
* Otoyol, devlet yolu, demiryolu harita mühendislik hizmetleri
* Yersel ve fotogrametrik sayısal halihazır harita üretimi
 
 
 
Pro WEB