Kamulaştırma Haritaları
Kamulaştırma HaritalarıKamulaştırma haritaları 2010/22 sayılı genelgede; “Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- deneme
- Halihazır Harita İmar Uygulaması
- Yer Tespiti
- Kum ve Maden Ocağı Haritaları
- İfraz ve Tevhid
- Parselasyon
- Yola Terk
- Aplikasyon Hizmetleri
- Plan Kote
- Teknik Uygulama Sorumluluğu
 
 
Pro WEB