Teknik Uygulama Sorumluluğu
Teknik Uygulama SorumluluğuÜzerine bina yapılacak parsellerin İmar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisi'nce hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlem dosyasıdır.

İstenilen Belgeler:
-Dilekçe
-Harita Mühendisince hazırlanan işlem dosyası

İşlem Dosyası içinde bulunması gereken belgeleri
-Tapu senedi
-Aplikasyon krokisi aslı
-İmar durumu
-Yapı yeri uygulama sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi (Onaylı)
-Harita Mühendisleri odası Tip Sözleşmesi
-Harita Mühendisleri odası oda sizil kayıt belgesi
-Taahütname ve imza sirküleri
-Yapı Yeri Uygulama Krokisi
-Yapı yeri kot krokisi
-İmar hattı Krokisi
-Kitle Tastiki
-Rs ve Poligon Röperleri
-Teknik rapor
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- deneme
- Halihazır Harita İmar Uygulaması
- Yer Tespiti
- Kum ve Maden Ocağı Haritaları
- İfraz ve Tevhid
- Parselasyon
- Yola Terk
- Aplikasyon Hizmetleri
- Kamulaştırma Haritaları
- Plan Kote
 
 
Pro WEB