Hizmetlerimiz
deneme
deneme
 
tümü »
 
Halihazır Harita İmar Uygulaması
Halihazır Harita İmar Uygulaması Halihazır Harita'da nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel..
 
tümü »
 
 
Yer Tespiti
Yer Tespiti Önemli yerleri, hastane, okul, camii, İller, ilçeler, köyler, eczane, alışveriş merkezleri, tatil yerleri otel ve birçok mekan ve yerlerin yer tespitini yapmaktayız.
 
tümü »
 
Kum ve Maden Ocağı Haritaları
Kum ve Maden Ocağı Haritaları Bu Yönergenin amacı, turizme kaynak teşkil eden doğal değerlerimizin korunarak daha rasyonel ve verimli kullanılması, kullanım sırasında doğada meydana gelebilecek tahribatı ve çevre kirliliğini asgariye..
 
tümü »
 
 
İfraz ve Tevhid
İfraz ve Tevhid Ekim Harita siz değerli müşterilerimizin istek ve taleplerini ön planda tutarak İfraz(Ayırma) ve Tevhid(Birleştirme) işlemi yapmaktadır.
 
tümü »
 
Parselasyon
Parselasyon Ham durumda bulunan arazilerin imar parseline dönüştürülmesi sürecinde gerçekleştirilen idari işlemler dizisine parselasyon deniyor. Plan sınırları içindeki araziler..
 
tümü »
 
 
Yola Terk
Yola Terk Yola terk; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince – bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüzölçümünün kütükten düşülmesi işlemidir.
 
tümü »
 
Aplikasyon Hizmetleri
Aplikasyon Hizmetleri Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek ve gerekli ölçmeler..
 
tümü »
 
 
Kamulaştırma Haritaları
Kamulaştırma Haritaları Kamulaştırma haritaları 2010/22 sayılı genelgede; “Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel..
 
tümü »
 
Plan Kote
Plan Kote Plankote Haritası'nın çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m'de bir detay noktası (istenilen hassasiyete göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları..
 
tümü »
 
 
Teknik Uygulama Sorumluluğu
Teknik Uygulama Sorumluluğu Üzerine bina yapılacak parsellerin İmar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisi'nce hazırlanan, yeni yapılacak binaların..
 
tümü »
 
 
 
Pro WEB